Fejlesztési tanácsadás

Fejlesztési tanácsadási szolgáltatásaink alapvetően a következő területekre irányulnak:
 
 • helyi és térségi gazdaságfejlesztés.
 • szervezetfejlesztés, működési hatékonyságjavítás
 
Testreszabott menedzsment megoldásaink alapelvei mentén az elmúlt években számos szervezet és település helyzetén sikerült segítenünk:
 • államigazgatási és önkormányzati szervezetek, nagyvállalatok átvilágításával és működésük racionalizálásával a szolgáltatási színvonal emelése mellett;
 • államigazgatási és önkormányzati szervezetek gazdasági társaságainak átvizsgálásával és működésük hatékonyabbá, gazdaságosabbá és eredményesebbé tételével;
 • államigazgatási és önkormányzati teljes feladatellátó rendszerek átfogó elemzésével, értékelésével, rövid- közép és hosszú távú javaslatok kidolgozásával azok fenntartható és ügyfélbarát működtetésére;
 • egy-egy speciális szolgáltatási terület célvizsgálatával és az annak nyomán megfogalmazott javaslatokkal;
 • komplex testreszabott üzemeltetési és fejlesztési rendszer és program (esetenként holding struktúra) kidolgozásával, bevezetésének támogatásával;
 • nagy mintás lakossági/ügyfél igény- és elégedettségmérési rendszerek kialakításával, mérések lebonyolításával;
 • szervezeti és fejlesztési stratégiák és programok kidolgozásával, lebonyolításával;
 • helyi és térségi gazdaságfejlesztési startégiák, programok, akciók kidolgozásával és megvalósításával;
 • szervezeti struktúrák és kultúrák ki- és átalakításával;
 • változásmenedzsment szolgáltatásokkal;
 • a szervezeti átalakításokat megalapozó és támogató vezetői, munkatársi és együttműködés fejlesztési képzések, tréningek szervezésével;
 • a ki- vagy átalakított szervezeti megoldások teljes körű szabályozási rendszerének kidolgozásával;
 • egyéb, speciális szakértői szolgáltatások nyújtásával.
 
A szervezeti működés támogatása során továbbá azon tapasztalatainkat is sikerrel hasznosítjuk, amelyeket az elmúlt években a hosszú távú szolgáltatási szerződések monitoringja, illetve beszállítói és egyéb partnerkapcsolatok minősítése terén szereztünk. Az e célra alkalmazott módszertanunk kulcspontja a szolgáltatási szerződések specifikálása a szerződő felek feladat- és felelősségi körének meghatározásával, a szolgáltatási színvonal minősítési paramétereinek kialakítása, a teljesítés folyamatos monitoringja és az ellenszolgáltatás teljesítményekhez történő egyértelmű hozzárendelése. Különösen nagy szerepet kaphat módszertanunk az államigazgatási és önkormányzati gazdálkodás terén, ahol a gazdasági társaságokkal kötött szerződésekben gyakran nincs ára az állami és önkormányzati szereplők által nyújtott szolgáltatásoknak, a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak használati értékének. Továbbá a hiányos és nem egyértelmű feladat- és felelősség meghatározások, valamint az ellenőrzés hiánya gyakran túlzott erőforrás-, ill. vagyonfelhasználáshoz vezet.
közszféra fent bemutatott alapos ismerete és a versenyszféra profitorientált működésének magas szintű elvárásai által ihletett módszertanaink, innovatív megoldásaink révén kívánunk segítséget nyújtani az államigazgatási és versenypiaci szervezetek, valamint az önkormányzatok számára, hogy feladataikat ügyfeleik, tulajdonosaik és polgáraik legnagyobb elégedettsége mellett láthassák el.