Gyakori kérdések

Legjobb tapasztalatainkat 8-40 ezer fő közötti lakosságszámú településeken szereztük, de a Települési Értékközpont módszer alkalmazásával már 2000 fő alatti községnél (egyben körjegyzőségi központ) is sikerült igen jelentős megtakarításokat elérni.

Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation) vagy másképpen európai területi társulás (ETT) az Európai Unió innovatív megoldása a tartós határon átnyúló együttműködések biztosításához (forrás: CESCI, www.cesci-net.eu). Az európai területi együttműködési csoportosulásokat Magyarországon a 2007. évi XCIX. törvény szabályozza.

Jelenleg nincs elérhető pályázati forrás. Az Államreform Operatív Program akcióterve szerint 2011-ben is kellene legyen elérhető pályázati forrás az önkormányzatok szervezeti működésének átalakítására, de - vélhetően az önkormányzati rendszer közelgő átalakítása, az új önkormányzati törvény előkészítése miatt - az akciótervben szereplő pályázati felhívások nem jelentek meg.

2011. december 31-ig a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait. 2012. január 1-jén hatályba lép az új Kbt. (2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről), amelynek egyes pontjai már 2011. augusztus 21-től hatályosak.

A döntéstámogató módszertan alkalmazásával az ajánlatkérői igények és érdekek teljes körűen feltérképezhetők és integrált módon leképezhetők a közbeszerzési kiírásban. Az ajánlatkérő az eljárás végén jobb feltételrendszerrel tud szerződni, és kisebb valószínűséggel kerül sor jogorvoslati eljárásokra. (A VANIN Kft. közbeszerzési szakértői csapatának elmúlt 8 évi működése jó példa a fentiek igazolására.)

A Kbt. szerint nem kötelező, de a nagyobb értékű vagy komplexebb eljárások előkészítésébe és lefolytatásába ajánlott hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni.

Nem szükséges. A közbeszerzési eljárások megfelelő előkészítéséhez és lebonyolításához elsősorban beszerzői "véna" szükséges, ugyanakkor a Kbt., a Ptk. és a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó egyéb jogszabályok magas szintű ismerete is elengedhetetlen. Gyakran azokból a mérnökökből, közgazdászokból (és egyéb végzettségűekből) lesznek a legjobb közbeszerzési tanácsadók, akik a jogi ismeretek és összefüggések iránt affinitással bírnak, hiszen a beszerzés tárgyának és alapvető feltételrendszerének megértése számukra könnyebb, és életszerűbb javaslatokkal tudják segíteni az ajánlatkérők érdekeinek leképzését.