Főbb uniós forrásból támogatott programjaink

ÁROP projektek:
 • ÁROP-1.A.2 - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
 • ÁROP-1.A.3-2014 - Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban
 • ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára
 • ÁROP-1.2.18/A-2013 Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
 • ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára
 
EFOP projektek:
 • EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok
 • EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere
 • EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 • EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
 • EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében
 • EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
 
TÁMOP projektek:
 • TÁMOP-1.4.3-12/1 - Interaktív, kísérleti foglalkoztatási programok szakmai támogatása
 • TÁMOP-2.4.5-12/3 - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása
 • TÁMOP-2.4.5-12/7 - A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi
 • TÁMOP-2.5.1.B - Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése
 • kezdeményezések Rugalmas munkahelyek
 • TÁMOP-5.1.3.-09/1 - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
 
TOP projektek:
 • TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 • TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 • TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
 • TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 • TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
 • TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
 • TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 • TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
 • TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
 • TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
 • TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 • TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
 • TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
 
VP projektek:
 • VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
 • VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése