Települési Értékközpont

Mára valóban megérett az idő, hogy az önkormányzatok új gazdasági-működési szemlélet, ill. modell meghonosításával kitörési pontot keressenek jelenlegi szorult vagy fenntarthatatlan helyzetükből. A VANIN Kft. a kitörésre a Települési Értékközpont (TÉR) megoldáscsomagot kínálja az önkormányzatok számára.
 
teljes működési és fejlesztési struktúrát átfogó csomag kidolgozásakor nemcsak a megtakarítási szempontokat helyeztük előtérbe, hiszen a hatékonyságot és eredményességet nagymértékben az határozza meg, hogy mennyire tudjuk a közszolgáltatásokat a település lakosságának valódi igényeire szabni és mindezt megfelelően kommunikálni. Gazdasági-politikai mozgásteret kívánunk visszaadni az önkormányzatok döntéshozóinak, és elégedett településekért kívánunk dolgozni.
 
A Települési Értékközpont egy olyan moduláris felépítésű, komplex gazdálkodási rendszer, amely megfelelő eszközökkel és kompetenciával rendelkezik ahhoz, hogy:
 
 • erőforrásokat szabadítson fel a működési kiadások optimalizációja által (6-8% elérhető megtakarítás!)
A TÉR rendszer a helyben rendelkezésre álló erőforrások települési szintű optimális működtetésére törekszik, méghozzá nem restriktív módon:
 • humán erőforrás optimalizáció – a helyben hiányzó szaktudás megteremtésével, a hatékony szakmai együttműködések kialakításával
 • létesítmény-üzemeltetés, eszközgazdálkodási szinergiák kihasználása – átfogó szemléletű gazdálkodással
 • vagyonhasznosítás gazdasági elvek mentén – akár forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon esetében is, melyek aktívan hasznosítható elemek lehetnek
 • beszerzés optimalizáció – központosított beszerzések valódi alkupozícióval
 • bevétel-ráfordítás optimalizáció
 • egyszerűsödő működés gyorsabb döntéshozatallal – változásokra rugalmasan és dinamikusan reagáló szervezet
 
 • fejlesztési kiadásokat optimalizálja korszerű menedzsment technikák alkalmazásával (15-20% elérhető megtakarítás!)
 • beruházás-lebonyolítói, ill. projektmenedzsment díjak helyben tartása (a településfejlesztés prioritásai mentén az operatív fejlesztési programok, üzemeltetési, karbantartási projektek összeállításával, magas szintű műszaki és pénzügyi előkészítésével, lebonyolításával)
 • valós alkupozíciók lehetősége a beszállítói oldallal
 • a település számára legmegfelelőbb helyi kis- és középvállalkozások bevonása a helyi fejlesztési projektekbe (az esélyegyenlőség elvének betartása mellett)
 • fejlesztésekhez kapcsolódó adó optimalizáció
 
A TÉR rendszer egyszerre érvényesíti a gazdasági szereplők profit érdekeltségét, a hivatal biztonságra törekvését és a testület eredmény-orientáltságát. Így válik képessé arra, hogy a költségvetési főösszeg 8-10%-ának megfelelő mértékű megtakarítással valós döntési helyzetbe hozza a döntéshozót, ezáltal gazdasági és politikai mozgásteret teremtsen az önkormányzatnak!
 
A TÉR ciklikus működésű: A kezdőpontban a valós települési igények és fejlesztési szükségletek felmérése áll, amelyekre vonatkozóan meghatározható az optimális közszolgáltatás portfolió. Az érdekkonfliktusok feltárása és a konszenzus megteremtése nyomán kerülnek megszervezésre a hatékony települési szolgáltatások, amelyek céljainak és eredményeinek megfelelő lakossági kommunikációja (PR) is megtörténik. A lakossággal való folyamatos kapcsolattartás révén mindig valós képet kaphatunk a település állapotáról, az aktuális igényekről és fejlesztési szükségletekről, ami az újabb TÉR-ciklus kezdőpontját jelenti. A tudatos PR tevékenység ugyanakkor a teljes ciklust körülölelve automatikus „hírgenerálást” eredményez megvalósítva ezzel a folyamatos, kezdeményező (és nem követő!) információ alapú kommunikációt.